24

IMDB 8.3
  • ژانر: اکشن جنایی درام
  • سال ساخت: 2002
  • کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • بازیگران: Kiefer Sutherland, Sarah Wynter, Elisha Cuthbert
  • کارگردان: Jon Cassar

خلاصه داستان

داستان این سریال مربوط به شخصیتی به نام جک باور(کیفر ساترلند) است که در سیتییو یا واحد ضد تروریستی،کار میکند. او مأموری ماهر و باتجربه است و هر روز (هر فصل)، تلاش او را برای متوقف کردن یک رشته حملات تروریستی از جمله سوءقصد به جان رئیس جمهور، حملات هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی، حملات مجازی و خنثی کردن توطئه های شرکتهای بزرگ و شناختن عوامل فساد در دولت نشان میدهد.

لیست فصل ها

24- فصل 2 قسمت 1

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 2

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 3

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 4

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 5

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 6

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 7

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 8

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 9

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 10

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 11

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 12

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 13

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 14

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 15

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 16

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 17

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 18

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 19

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 20

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 21

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 22

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 23

زبان اصلی

24- فصل 2 قسمت 24

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 1

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 2

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 3

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 4

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 5

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 6

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 7

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 8

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 9

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 10

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 11

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 12

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 13

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 14

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 15

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 16

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 17

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 18

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 19

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 20

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 21

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 22

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 23

زبان اصلی

24- فصل 1 قسمت 24

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت01

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت02

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت03

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت04

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت05

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت06

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت07

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت08

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت09

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت10

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت11

زبان اصلی

24- فصل 9 قسمت12

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 1

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 2

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 3

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 4

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 5

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 6

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 7

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 8

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 9

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 10

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 11

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 12

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 13

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 14

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 15

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 16

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 17

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 18

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 19

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 20

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 21

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 22

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 23

زبان اصلی

24 فصل 8 قسمت 24

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 1

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 2

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 3

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 4

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 5

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 6

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 7

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 8

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 9

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 10

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 11

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 12

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 13

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 14

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 15

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 16

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 17

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 18

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 19

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 20

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 21

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 22

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 23

زبان اصلی

24 - فصل 7 قسمت 24

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 1

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 2

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 3

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 4

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 5

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 6

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 7

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 8

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 9

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 10

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 11

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 12

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 13

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 14

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 15

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 16

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 17

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 18

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 19

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 20

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 21

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 22

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 23

زبان اصلی

24 فصل 6 قسمت 24

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت01

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت02

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت03

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت04

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت05

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت06

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت07

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت08

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت09

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت10

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت11

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت12

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت13

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت14

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت15

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت16

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت17

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت18

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت19

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت20

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت21

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت22

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت23

زبان اصلی

24- فصل 5 قسمت24

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 1

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 2

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 3

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 4

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 5

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 6

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 7

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 8

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 9

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 10

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 11

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 12

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 13

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 14

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 15

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 16

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 17

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 18

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 19

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 20

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 21

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 22

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 23

زبان اصلی

24- فصل 4 قسمت 24

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 1

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 2

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 3

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 4

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 5

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 6

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 7

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 8

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 9

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 10

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 11

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 12

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 13

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 14

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 15

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 16

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 17

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 18

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 19

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 20

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 21

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 22

زبان اصلی

24- فصل 3 قسمت 23

زبان اصلی

24 فصل 3 قسمت24

زبان اصلی

محتوای پیشنهادی

ارسال نظر