همه ایران سرای من است

IMDB 6
  • ژانر: برنامه های علی ضیا
  • سال ساخت: 2023
  • کشور سازنده: ایران
  • زبان: فارسی
  • بازیگران: مردم خونگرم سراسر ایران
  • کارگردان: علی ضیا

خلاصه داستان

مجموعه ای بهترین کلیپ های کوتاه از سرتاسر ایران زیبا

لیست فصل ها

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 1

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت کردستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 2

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت کویر های ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 3

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. در این قسمت صدای زنده یاد خوسرو شکیبایی زینت تصاویر زیبا شده است.

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 4

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت گلزارهای زیبا با صدای مرحوم شکیبایی.

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 5

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم.

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 6

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت ماسوله

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 7

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت جزایر خلیج همیشه فارس

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 8

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت کلیپ های هوایی از طبیعت بکر ایران.

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 9

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت لرستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 10

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت باغ های دیدنی جنوب

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 11

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت کردستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 12

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت سیستان و بلوچستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 13

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت خراسان جنوبی

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 14

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت جزیره زیبای قشم

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 15

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت انونس هوایی یلدا

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 16

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم.

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 17

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم.

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 18

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت آبهای نیلگون خلیج فارس

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 19

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت موزیک بندری

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 20

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت کودکان جنوب

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 21

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت ساحل نیلگون خلیج فارس

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 22

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت چابهار

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 23

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت مردم پاک سیستان و بلوچستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 24

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت مردمان بلوچ

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 25

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت سواحل چابهار

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 26

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت کویر های ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 27

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت دریای عمان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 28

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت عید در لرستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 29

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت دیواره های نمکی

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 30

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت جنگل های زیبا ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 31

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت جاده های برفی کوهستانی

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 32

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت جنگل های زمستانی

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 33

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت بهار در ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 34

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت طبیعت بکر ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 35

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت تصاویر هوایی حوضچه های نمکی

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 36

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت زمستان ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 37

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت تصاویر هوایی کوهستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 38

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت جنوب ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 39

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت بدون

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 40

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت تصاویر هوایی کویر

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 41

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت زیگورات در خوزستان

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 42

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت مردمان جنوب

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 43

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت طبیعت زیبای ایران

زبان اصلی

همه ایران سرای من است فصل 1 قسمت 44

تصاویر دیدنی از ایران زیبا. در این مجموعه ما شاهد نقاط جذاب و دیدنی ایران بزرگمون هستیم. این قسمت تصاویر هوایی چابهار

زبان اصلی

محتوای پیشنهادی

ارسال نظر